Schitul Țibucani

Schitul Țibucani

marți, 19 iunie 2012

Rugăciunea - Dor fierbinte după Dumnezeu


Omul este o ființă care se roagă. Atât timp cât omul va fi om, rugăciunea nu va dispărea de pe pământ. Cred că societatea a deschis, astăzi mai mult ca niciodată, cratere adânci în sufletul omenirii prin care se revarsă, în durere sau bucurie, vie și aprinsă, lava de neoprit a rugăciunii. De ce ? Pentru că rugăciunea este manifestarea firească și cea mai înaltă a umanității noastre. Prin ea devenim și suntem oameni, căci suntem oameni deoarece stăm în comuniune cu Dumnezeu și stăm în comuniune cu Dumnezeu deoarece ne rugăm. Rugăciunea nu este un fenomen de imitaţie socială sau doar un obicei impus de comunitate, ci un act personal, o zguduire lăuntrică, este aerul  fără de care sufletul piere. 
„Mi-e foame și sete” pot mugi și dobitoacele, dar „mi-e foame și mi-e sete de Dumnezeu” nu poate striga decât omul. Unicitatea omului în univers se arată prin faptul că intră în comuniune liberă și conştientă cu Dumnezeu. 
Rugăciunea este convorbirea tainică dintre om și Dumnezeu, este înălțarea sufletului la Dumnezeu. Prin rugăciune sufletul se înalţă la ceruri, iar cerul se coboară pe pământ. Fericitul Augustin spunea: „Dacă nu mă întrebi ce este, ştiu ce este; dacă mă întrebi ce este, nu ştiu”. Aşadar, rugăciunea este o funcţie elementară şi tainică a sufletului, care în centrul lui are înfiptă săgeata de foc a dorului după Dumnezeu. „Doamne strigat-am către Tine auzi-mă” spune Psalmistul David (Ps. 140, 1), căci "neliniştit este sufletul meu, Doamne, până când nu se va odihni întru Tine"( Fericitul Augustin).
Rugăciunea este nu numai cântecul inimii, ci şi sufletul religiei, viaţă în Dumnezeu, împărtăşire şi comuniune cu veşnicia, este iubire. Fără ea, credinţa rămâne o convingere teoretică, cultul devine o formalitate, fapta morală este golită de adâncimea religioasă, iar omul separat de Dumnezeu. 

Convorbirea omului cu Dumnezeu poate fi din „adâncuri”, din căutări, din valurile vieţii, înecată, simplă, gândită sau nu, plină, năvalnică, liberă, umplută de sinceritate, până la dramatism. Ea cuprinde multe tonuri: e bucurie şi plâns, e preamărire şi iertare, e vitejie şi pace, e îndoială şi certitudine, e suspin şi fericire, e înălţare şi smerenie. Omul fără rugăciune este un nonsens, este ca primăvara fără soare, este o viaţă tristă. A te ruga este tot una cu a trăi frumos, iar a nu te ruga este tot una cu a trăi urât. Sfântul Ioan de Kronstandt spune că „rugăciunea mă preface din om păcătos, care geme sub povara păcatelor sale, în om nedreptăţit, în fiu al lui Dumnezeu care se odihneşte cu pace şi se bucură în braţele Părintelui său”.
Rugăciunea face inima tristă veselă, sufletul deznădăjduit plin de nădejde, trupul rebel îl supune sufletului şi modelează sufletul după chipul lui Dumnezeu, sfinţind trupul.
Rugăciunea este întâlnire cu Dumnezeu.  Rugăciunea de acasă este ca o pregătire, ca o introducere pentru rugăciunea obştească de la biserică. Cine nu s-a obişnuit să se roage acasă, rareori poate să se roage cu osârdie în biserică. 
Cel ce vrea să ştie ce este rugăciunea, cred că nu trebuie să întrebe pe nimeni, să nu caute în nici un tratat de filozofie, nici într-o simplă meditaţie ca aceasta care nu-i poate oferi decât cojile unor definiţii mai mult sau mai puţin juste, ci să-şi întrebe propriul suflet, să-l adape la izvoarele vieţii divine şi va şti ce este rugăciunea…
Poetul Vasile Voiculescu dedică câteva versuri deosebite rugăciunii zicând:  “Pe vremea aceea mă închinam mereu. / La masă, la culcare, la sculare; / Rugăciunea era cheia de aur cu care / Întorceam ornicul sufletului meu / Şi-l potriveam să meargă după Dumnezeu”.

ieromonah Hrisostom Filipescu 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu