Schitul Țibucani

Schitul Țibucani

sâmbătă, 15 aprilie 2017

„Veniți de primiți lumină!”

Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând
și celor din morminte viață dăruindu-le. ”
(Cântările Învierii)

Învierea Domnului, 16 Aprilie 2017Slăvitul Praznic al Creştinătăţii, Învierea Domnului, copleşeşte inimile noastre cu Lumina răsărită din Mormântul Mântuitorului Hristos, statornicind în sufletele noastre credinţa vie că „Iisus este Mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii” .

Cu nemărginita bucurie prilejuită de aceste înălţătoare clipe, în comuniune cu Hristos cel înviat, vă dorim multă sănătate, bucurii duhovniceşti, lumină în suflet şi multe împliniri pe calea mântuirii.
Hristos a înviat!

Egumen:

ieromonah Hrisostom Filipescu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu